Przemysł motoryzacyjny oczekuje na pomoc.
3 listopada 2021
Motoryzacja staje przed kolejnym problemem – Magnez.
3 listopada 2021

STOP pracy aż do śmierci – czas na emerytury stażowe!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych walczy o emerytury stażowe. Czas na finalizację obietnic wyborczych i realizację postulatu OPZZ. 

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin odnosząc się do inicjatywy obywatelskiej NSZZ “Solidarność” dot. wprowadzenia emerytur stażowych powiedział:

Wstępna analiza pokazuje, że projekt ten powiela rozwiązania, które przekazywaliśmy w naszych wcześniejszych propozycjach. Jedyna poważna różnica polega na tym, że OPZZ stoi na stanowisku, że nawet jeśli konto ubezpieczonego nie zapewnia środków pozwalających na wypłatę emerytury minimalnej (co wydaje się mało prawdopodobne), świadczenie w tej wysokości i tak powinno
być wypłacone.

PODEJMOWANE INICJATYWY OPZZ:

 • 23 sierpnia 2018 – występujemy do premiera Morawieckiego i przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego z postulatem wdrożenia emerytur stażowych,
 • 12 września 2018 – prezentujemy postulat Radzie Dialogu Społecznego,
 • 3 marca 2019 – kierujemy projekt ustawy do Prezydenta RP i Rady Dialogu Społecznego,
 • 9 maja 2019 – pikietujemy przed gmachem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, składamy petycję na ręce ministra z wnioskiem  o poparcie projektu ustawy,
 • 7 sierpnia 2019 – Ministerstwo odrzuca nasz projekt!
 • 18 września 2019 – ponownie apelujemy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • 26 listopada 2019 – Rada Dialogu Społecznego. Mówimy twardo: – Prezydent Duda nie spełnia obietnicy wyborczej. Nie złożył projektu ustawy o emeryturach stażowych!
 • 23 stycznia 2020 – OPZZ i PSL składają w Sejmie projekt ustawy,
 • 3 marca 2020 – organizujemy wspólną konferencję prasową z Klubem Parlamentarnym Lewicy,
 • 23 czerwca 2020 –ponownie apelujemy do premiera i Marszałek Sejmu o niezwłoczne podjęcie prac nad ustawą,
 • 22 września 2020 – Rada Dialogu Społecznego – przedstawiamy kolejne argumenty na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych,
 • 29 września 2020 –pikieta przed Pałacem Prezydenckim. Publicznie czytamy nowelę „Łysek z pokładu Idy”, przypominając o niespełnionych obietnicach wyborczych,
 • 2 grudnia 2020 – Rada Dialogu Społecznego – znowu apelujemy o podjęcie prac nad emeryturami stażowymi,
 • 7 grudnia 2020 – przekazujemy Prezydentowi listy od pracowników z długim stażem pracy oczekujących emerytur stażowych. Dokładamy ekspertyzę, która obala twierdzenia o wysokich kosztach ich wprowadzenia.
 • 9 grudnia 2020 – wideokonferencja OPZZ z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
 • 3 lutego 2021 – Kancelaria Prezydenta odpowiada: – Nie mamy teraz czasu na emerytury stażowe. Walczymy z COVID !
 • 11 lutego 2021 – związkowcy OPZZ rekomendują kolejne działania na rzecz emerytur stażowych,
 • 23 lutego 2021 – emitujemy film „Życie jest za krótkie na pracę do śmierci”

NASZA WALKA TRWA!

NIE ODPUŚCIMY!

Źródło: opzz.org.pl

Dodaj komentarz