Adam Basiński

  • członek komisji socjalnej

Agnieszka Olech

  • członek komisji socjalnej

Justyna Wojciechowska

  • członek komisji socjalnej

Daniel Michalak

  • członek komisji socjalnej