25 czerwca 2021

Nie masz uprawnień do tych treści
26 maja 2021

Nie masz uprawnień do tych treści
6 listopada 2020

Nie masz uprawnień do tych treści
10 października 2019

Zmiany naliczania ZFŚS.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 27 sierpnia 2019 r. projekt ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przedłożony przez ministra finansów. Od 1 stycznia 2019 r. podstawą naliczania […]