Nie masz uprawnień do tych treści

25 czerwca 2021

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 r w TMMP-J.

26 maja 2021

Składamy oświadczenia o dochodach do ZFŚS do 15.06.2021 r.

6 listopada 2020

Świadczenia świąteczne z ZFŚS

10 października 2019

Zmiany naliczania ZFŚS.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 27 sierpnia 2019 r. projekt ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przedłożony przez ministra finansów. Od 1 stycznia 2019 r. podstawą naliczania […]