Komunikat OPZZ dot. nieprawdziwych informacji publikowanych w mediach
21 lutego 2020
Koronawirus – informacje
9 marca 2020

Determinacja OPZZ przynosi skutek: EKZZ daje zielone światło dla sprawiedliwych płac minimalnych w Europie

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat podkreśla potrzebę godziwego wynagradzania pracowników w Europie, w tym postuluje ustanowienie europejskiej płacy minimalnej. Postulat ten został wniesiony do debaty na forum europejskim po raz pierwszy właśnie przez OPZZ, w porozumieniu z włoską centralę związkową CGIL, podczas kongresu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) w Paryżu w 2015 roku. Ponawialiśmy go na kongresie EKZZ w Wiedniu w 2019 roku, a także wielokrotnie na posiedzeniach Komitetu Wykonawczego EKZZ oraz na innych spotkaniach krajowych i międzynarodowych.

Komisja Europejska w dniu 14 stycznia 2020 roku opublikowała dokument w sprawie możliwych działań dotyczących wyzwań odnoszących się do godnych płac minimalnych. Swoje stanowisko w tej kwestii wyraziło Prezydium OPZZ na posiedzeniu w dn. 4 lutego 2020 r. OPZZ m.in. „postuluje ustanowienie europejskiej płacy minimalnej, ponieważ w naszej ocenie może ona być instrumentem konwergencji społecznej w Unii Europejskiej i zagwarantować godziwe wynagrodzenia pracownikom w Polsce i Europie”. Pełna treść stanowiska Prezydium OPZZ znajduje się tutaj: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/stanowisko-prezydium-opzz-z-dnia-4-lutego-2020-roku

Burzliwa dyskusja na temat dokumentu Komisji odbywała się od wielu tygodni także na forum Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Pomimo wątpliwości i oporów ze strony związków zawodowych z krajów nordyckich, ostatecznie ponad 2/3 organizacji członkowskich Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w tym Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, poprało w procedurze głosowania korespondencyjnego stanowisko EKZZ pozytywnie oceniające dokument Komisji Europejskiej dotyczący sprawiedliwych płac minimalnych Europie i wyrażające oczekiwanie przystąpienia do kolejnego etapu konsultacji z partnerami społecznymi. Wieloletnia determinacja OPZZ na forum europejskim przynosi zatem pozytywne rezultaty. Korzystne dla pracowników w Europie rozwiązania są coraz bliższe praktycznej realizacji.Kierownictwo OPZZ

Dodaj komentarz