Wywiad z przewodniczącym Konfederacji Pracy Michałem Lewandowskim.
20 lutego 2020
Determinacja OPZZ przynosi skutek: EKZZ daje zielone światło dla sprawiedliwych płac minimalnych w Europie
24 lutego 2020

Komunikat OPZZ dot. nieprawdziwych informacji publikowanych w mediach

Nawiązując do nieprawdziwych informacji publikowanych przez Radę Krajową Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”, przypisujących Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyłączną zasługę w osiągnięciu poziomu 6% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 rok, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przypomina, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej jest co rok przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W skład RDS – w równej liczbie – wchodzą przedstawiciele OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”.

OPZZ w trakcie negocjacji w RDS postulowało, aby wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2020 roku wynosił nie mniej niż 15%. Warto pamiętać, że wskaźnik był przez wiele lat zamrożony (także w trakcie trwania rządu Zjednoczonej Prawicy), a w 2019 roku wynosił zaledwie 2,3%, czyli dokładnie tyle ile prognozowany na 2019 rok poziom inflacji, co faktycznie oznaczało realny wzrost wynagrodzeń na poziomie 0,0%. Uważamy, że wskaźnik na poziomie 6%, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku jest efektem merytorycznego przygotowania negocjatorów OPZZ, we właściwy sposób uzasadniających potrzebę wzrostu wynagrodzeń.

OPZZ stoi niezmiennie na stanowisku, że pracownicy w Polsce zarabiają zbyt mało, a w szczególności dotyczy to zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej. Polska potrzebuje wyższych płac!

Jednocześnie, w związku z napływającymi pytaniami informujemy, że OPZZ już od 2010 roku nieprzerwanie walczy o emerytury stażowe. Nasz projekt obywatelski, pod którym podpisało się ponad 700 tysięcy pracowników, był już dwukrotnie przedstawiany w Sejmie (w 2010 i 2012 roku). Od tego czasu nie było dnia, abyśmy nie zabiegali o to rozwiązanie. Sprawa nabrała jednak dynamiki w ostatnim czasie. 23 stycznia 2020 roku projekt ustawy w tej sprawie został z inicjatywy OPZZ złożony do Marszałek Sejmu.

Kierownictwo OPZZ

Dodaj komentarz