Podziękowanie .
20 kwietnia 2023
Zmiany w Kodeksie Pracy, które weszły od 26 kwietnia !!!
8 maja 2023

1 Maja !!!

Godna praca = Godne życie, pod takim hasłem związkowcy zrzeszeni w Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych a wśród nich Konfederacja Pracy obchodzili 1 Maja.

Hasło jak najbardziej słuszne, bo praca na rachunki , opłaty czyli taka aby przeżyć nie można nazwać godną pracą . Pracujemy aby żyć, a nie przeżyć !!!

Dodaj komentarz