1 Maja !!!
8 maja 2023
Rejestracja nowych samochodów w Polsce I-IV 2023 r.
8 maja 2023

Zmiany w Kodeksie Pracy, które weszły od 26 kwietnia !!!

Co zmieniło się od 26 kwietnia?

🔴 UMOWY

👉umowy o pracę na okres próbny będą mogły być zawierane na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 i krótszy niż 12 miesięcy, 3 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

👉 pracodawcy będą zobowiązani do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy na czas określony (do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, będzie się stosować przepisy dotychczasowe)

🔴 PRZERWY

👉 pracownicy zyskają nawet dwie dodatkowe przerwy od pracy: trwającą co najmniej 15 minut, gdy czas pracy będzie dłuższy niż 9 godzin i kolejne co najmniej 15 minut, jeśli czas pracy będzie dłuższy niż 16 godzin.

🔴 URLOPY

👉 gwarancja dodatkowych dni urlopowych, aby umożliwić pracownikom łączenie życia prywatnego z życiem zawodowym. Wprowadzony więc zostanie bezpłatny urlop opiekuńczy – znajdzie on wykorzystanie w sytuacji w której pracownik musi zapewnić wsparcie osobie będącej członkiem jego rodziny lub członkiem jego gospodarstwa domowego. Wymiar tego urlopu wynosić będzie 5 dni.

👉 zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – będzie przysługiwało ono w sytuacjach nagłych, związanych ze sprawami rodzinnymi spowodowanymi siłą wyższą – np. chorobą czy wypadkiem. Wymiar zwolnienia wynosił będzie, w zależności od sposobu wykorzystania – 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. W przypadku tego rodzaju zwolnienia pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.

👉 wydłużenie urlopów dla rodziców – 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (wcześniej wymiar urlopu wynosił 32 tygodni) i 43 tygodnie w przypadku urodzenia co najmniej dwojga dzieci (wcześniej – 34 tygodnie).

👉 rodzicowi dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu przysługuje 65 tygodni urlopu rodzicielskiego lub 67 tygodni, w zależności od liczby urodzonych dzieci.

👉 każdemu z rodziców będzie przysługiwało 9 tygodni wyłącznego prawa do urlopu rodzicielskiego – nie będzie on przenoszalny na drugiego z nich (uwaga: skróceniu będzie podlegał czas, w którym rodzic-ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego – będzie wynosił on jedynie 12 miesięcy).

🔴 WARUNKI

👉 informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być znacząco rozszerzona, m.in. o zasady pracy w godzinach nadliczbowych.

👉 pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Dodaj komentarz