TOYOTA ciągle liderem w Polsce !!!
20 kwietnia 2023
1 Maja !!!
8 maja 2023

Podziękowanie .

W imieniu Kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych mam przyjemność poinformować, że w dniu 11 kwietnia 2023 r. Komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej składający się z ponad 20 organizacji, w tym z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, złożył na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy w sprawie renty wdowiej. Projekt ma na celu poprawę sytuacji materialnej samotnych wdów i wdowców.

Składam serdeczne podziękowania za poświęcony czas wszystkim członkom i członkiniom OPZZ, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów pod inicjatywą, która znajduje się w programie OPZZ od wielu lat. Będziemy Was informować na bieżąco o dalszych losach projektu.

Sebastian Koćwin

Dodaj komentarz