Stanowisko Kierownictwa OPZZ
28 kwietnia 2020
KOZA
4 maja 2020

Rząd ugiął się pod naciskiem i sprzeciwem OPZZ.

Rząd ugiął się pod naciskiem i sprzeciwem OPZZ. W projekcie Tarczy 3.0. w zakresie prawa pracy opracowywanym przez Ministerstwo Rozwoju, przekazanym nam dzisiaj przez Premier Jadwigę Emilewicz, nie ma już najbardziej skrajnie antypracowniczych propozycji. Zostało to także potwierdzone w trakcie dzisiejszego posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Przypomnijmy, że projekt Tarczy 3.0., który w niedziele „wyciekł” do opinii publicznej zakładał m.in. możliwość zwolnienia przez e-mail, swobodę zwolnień z pracy osób posiadających inne źródło dochodów, arbitralne dysponowanie urlopem wypoczynkowym, zawieszanie obowiązywania przepisów przewidujących szczególną ochronę trwałości stosunku pracy i ustawy o zwolnieniach grupowych, zawieszanie układów zbiorowych pracy i regulaminów, zawieszanie obowiązku tworzenia i przejęcie środków zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Na to nie ma i nie będzie zgody Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Musimy jednak pamiętać, że rząd planuje dalsze zmiany. Widać wyraźnie, że testuje on różne scenariusze, w tym także skrajnie antypracownicze rozwiązania. Warto wspomnieć, że już obecna Tarcza Antykryzysowa jest niekorzystna dla pracowników. Jej dalsze pogarszanie nie może mieć miejsca.

OPZZ będzie wnikliwie przyglądać się kolejnym propozycjom antykryzysowym. Musimy jednak zachować czujność i gotowość do szybkich reakcji.

Kierownictwo

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych

Dodaj komentarz