Top 10 marek – dane za 10 dni kwietnia 2020
20 kwietnia 2020
Rząd ugiął się pod naciskiem i sprzeciwem OPZZ.
28 kwietnia 2020

Stanowisko Kierownictwa OPZZ

Stanowisko

Kierownictwa OPZZ

w dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęło treść projektu trzeciej Tarczy Antykryzysowej. Te skandaliczne propozycje mają charakter skrajnie antypracowniczy i przekreślają dorobek krajowego ustawodawstwa pracy, przenosząc polskie stosunki pracy do XIX wieku. Są w jawnej sprzeczności z fundamentalnymi standardami pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Trudno nam znaleźć racjonalne wytłumaczenie dla proponowanych rozwiązań, takich jak możliwość zwolnienia przez e-mail, swoboda zwolnień z pracy osób posiadających inne źródło dochodów, arbitralne dysponowanie urlopem wypoczynkowym, zawieszanie obowiązywania przepisów przewidujących szczególną ochronę trwałości stosunku pracy i ustawy o zwolnieniach grupowych, zawieszanie układów zbiorowych pracy i regulaminów, zawieszanie obowiązku tworzenia i przejęcie środków zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Rząd świadomie zerwał z, deklarowaną publicznie, potrzebą działań na rzecz utrzymania miejsc pracy w okresie pandemii i wykorzystał ten nadzwyczajny okres do wypowiedzenia pracownikom w Polsce otwartej wojny. Prawo pracy chce zamienić na prawo dżungli, kierowane zasadami społecznego darwinizmu. Mówiliśmy i mówimy o tym głośno w dokumentach OPZZ i wystąpieniach medialnych.

Rząd wprowadza niekorzystne dla pracowników propozycje w momencie stanu pandemii, licząc na to, że społeczeństwo, zajęte troską o swoje zdrowie, nie będzie protestować. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie będzie jednak stać bezczynnie i, w razie potrzeby, podejmie akcje protestacyjne.

Ze zdumieniem przyjęliśmy także stanowisko Prezydium KK NSZZ „Solidarność” w tej kwestii. Ubolewamy, że milczący od kilku tygodni NSZZ „Solidarność”, legitymizujący do tej pory działania rządu, próbuje zatrzeć złe wrażenie, atakując inne centrale związkowe. Dzisiaj, jak rzadko kiedy, potrzebna jest jedność związkowa w przeciwdziałaniu zagrożeniom bytu ekonomicznego pracowników i ich rodzin.

Kierownictwo

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych

Dodaj komentarz