6 sierpnia 2020

Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi

Realizacja rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wymaga wyższych płac, m.in. w przedsiębiorstwach. W przeciwnym razie Polska jeszcze długo nie wydostanie się z pułapki średniego dochodu. […]
29 lipca 2020

21 Postulatów OPZZ

#Czas na nowe otwarcie Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych, polskim pracownicom i pracownikom nadal żyje się ciężko. Wciąż istnieje problem biednych pracujących. Realizacja oczekiwań społecznych jest […]
23 lipca 2020

Bezrobocie nadal rośnie !!!

Od marca 2020 roku utrzymuje się w Polsce negatywny trend wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego. W marcu bezrobocie wynosiło 5,4%, w kwietniu 5,8%, a w maju 6,0%. […]
6 lipca 2020

Zamknięcie ulic Inżynierska i Aleja Młodych Techników w jelczu-Laskowicach.

W związku z remontem nawierzchni jezdni,  w dniach 09-17.07.2020r. w godzinach 7.00 – 19.00 zamknięte dla ruchu zostaną ulice Inżynierska i Aleja Młodych na odcinku od […]