Motoryzacja staje przed kolejnym problemem – Magnez.
3 listopada 2021
Liga Typera Polskiej Ekstraklasy
4 listopada 2021

OPZZ przejmuje przewodnictwo w RDS

Koleżanki i koledzy,

w imieniu Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzeja Radzikowskiego zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

OPZZ przejęło przewodnictwo w RDS. To dla nas bardzo ważny moment. Chcielibyśmy wykorzystać tę szanse i wywalczyć jak najwięcej dobrych praw dla polskich pracowników, a jednocześnie wzmocnić pozycję związków zawodowych. Nie uda się nam to bez Was! Bardzo zależy nam na Waszej opinii na temat tego, co Wam przeszkadza i co można lepiej zorganizować w polskim świecie pracy. Dlatego prosimy, żebyście wypełnili ankietę, którą Wam przesyłamy. Nie zajmie Wam to dużo czasu, a może wiele zmienić w polskim prawodawstwie.

Pamiętajcie, że razem możemy więcej!

CO WY CHCIELIBYŚCIE ZMIENIĆ W POLSKIM ŚWIECIE PRACY?

CZEKAMY NA WASZ GŁOS NA PROFILU FB OPZZ I STRONIE OPZZ.ORG.PL

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIANIA ANKIETY: https://www.opzz.org.pl/informacje/opzz-przejelo-przewodnictwo-w-radzie-dialogu-spolecznego

Czym jest RDS?

RDS to forum dialogu społecznego przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu powołane na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Jakie są kompetencje Rady?

RDS ma istotny wpływ na tworzenie i stosowanie prawa w Polsce. Trzy jej najważniejsze kompetencje to opiniowanie projektów aktów prawnych Rady Ministrów, prawo do przygotowania wspólnych projektów założeń i projektów aktów prawnych oraz uprawnienie do wystąpienia do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. Zgodnie z tą regulacją, Rada Ministrów przekazuje partnerom społecznym projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów prawnych rządu i poszczególnych jego członków.

Niezwykle istotnym uprawnieniem jest prawo strony pracowników i prawodawców do przygotowywania wspólnych projektów założeń i projektów aktów prawnych.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Dodaj komentarz