Zamknięcie ulic Inżynierska i Aleja Młodych Techników w jelczu-Laskowicach.
6 lipca 2020
21 Postulatów OPZZ
29 lipca 2020

Bezrobocie nadal rośnie !!!

Od marca 2020 roku utrzymuje się w Polsce negatywny trend wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego. W marcu bezrobocie wynosiło 5,4%, w kwietniu 5,8%, a w maju 6,0%.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w czerwcu stopa bezrobocia ponownie wzrosła, wynosząc 6,1%. Mimo, że najwyższa dynamika wzrostu bezrobocia w relacji do poprzedniego miesiąca zanotowana została w kwietniu, to rząd nie ma powodów do świętowania. Tarcza Antykryzysowa nie ochroniła setek tysięcy pracowników. Od marca przybyło 361, 6 tys. osób bez pracy, a liczba bezrobotnych w czerwcu br. wyniosła już 1 mln 27,1 tys. osób. Z prognoz Ministerstwa Finansów wynika ponadto, że do końca 2020 roku liczba osób bezrobotnych może wzrosnąć do 2 mln.!

W czerwcu 2020 roku, podobnie jak w poprzednim miesiącu, zaobserwowano w niektórych podmiotach dalsze ograniczenie zatrudnienia (nieprzedłużanie umów terminowych oraz rozwiązywanie umów o pracę). Osoby zatrudniane na tymczasowych umowach są szczególnie zagrożone utratą pracy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie ocenia deficyt działań rządu na rzecz wysokiego bezpieczeństwa zatrudnienia i ograniczenia niestabilnych form zatrudnienia. OPZZ niezmiennie stoi na stanowisku, że państwo powinno aktywnie działać na rzecz promocji stabilnego zatrudnienia w ramach umów o pracę na czas nieokreślony. 

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Warszawa, dnia 17 lipca 2020 r.

Dodaj komentarz