30 maja 2019
Szczeliniec Wielki 15.06.2019 r.
18 czerwca 2019

Międzynarodowa pikieta przed siedzibą Orpea Polska Sp. z o. o. w Warszawie

4 czerwca br. przed siedzibą Orpea Polska Sp. z o. o. w Warszawie odbyła się międzynarodowa pikieta w obronie nielegalnie zwolnionej Anny, rehabilitantki w oddziale Orpea w Konstancji, która reprezentuje organizację międzyzakładową OPZZ „Konfederacja Pracy” na terenie firmy.

Uczestniczyli w niej m. in. Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, Przewodniczący OPZZ “Konfederacja Pracy” Michał Lewandowski, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosław Grzybek, a także członkowie związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ i związków zawodowych działających w ośrodkach Orpea w Austrii, Belgii i Francjioraz przedstawiciele Europejskiej i Światowej Federacji związków zawodowych sektora opieki – UNI Care Europa i UNI Care Global.

Uczestnicy demonstracji skandowali „Anka zwolniona – Orpea stracona”, „dość represji za działalność związkową”, „solidarność naszą bronią”.

W dniu 10 kwietnia 2019 r. firma Orpea Polska Sp. z o.o. zwolniła dyscyplinarnie Annę, pracownicę z 16 letnim stażem, rehabilitantkę, która sama wychowuje 2 dzieci. Wg OPZZ Konfederacja Pracy, jedyną przyczyną tego działania jest to, że Anna jest przedstawicielką związku zawodowego. Jest wyrazem szczególnej hipokryzji, że Orpea Polska Sp. z o.o., tuż przed zwolnieniem dyscyplinarnym Anny, oficjalnie napisała do związku zawodowego, że „pozostaje wierna zasadom poszanowania wolności związkowej i dobrej jakości dialogowi społecznemu”.

Kolejny atak firmy Orpea Polska Sp. z o.o. przeciwko prawom pracowniczym nastąpił 2 tygodnie po zwolnieniu Anny, gdy zarząd firmy napisał do organizacji związkowej, że „uznaje, iż związek zawodowy nie ma prawa działania u nas i nie przysługują mu uprawnienia z ustawy o związkach zawodowych”. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pracodawca nie może decydować o prawie funkcjonowania organizacji związkowej w zakładzie pracy. Od weryfikacji statusu prawnego jest sąd, a do niego Spółka się nie zwróciła, gdyż nie ma podstaw do tego. Organizacja związkowa na terenie Orpea Polska Sp. z o.o. funkcjonuje i ma pełne prawa.

„Znając zarówno sprawę zwolnienia Pani Anny Baci jak i dokumentację dotychczasowej komunikacji pomiędzy związkiem zawodowym, a pracodawcą, muszę przyznać, że jestem zaskoczony zachowaniem firmy Orpea Polska Sp. z o.o.” – powiedział Paweł Śmigielski, Dyrektor Działu Prawno-Interwencyjnego OPZZ.

Międzynarodowe wsparcie wielu organizacji związkowych przekazali na demonstracji dyrektor generalny UNI Care Global Adrian Durtschioraz dyrektor UNI Care Europa Mark Bergfeld, a także obecni na niej przedstawiciele związków zawodowych w Orpea z Austrii, Belgii oraz Francji.

Frédéric Favraud z francuskiego związku FO organizującego się w Grupie Orpea, podkreślał, że obrona działaczy związkowych, którzy są zaangażowani w poprawę warunków pracy i ich emancypacji społecznej, jest ponad granicami. I obowiązkiem, każdego związkowca jest obrona każdego aktywisty w każdym miejscu na świecie. Jak dodał na koniec swojego przemówienia: „Nielegalne zwolnienie Ani jest niedopuszczalne i musimy zrobić wszystko, aby jej pomóc”.

Ali Cicek, sekretarz regionalny ze związku zawodowego Vida, działającego w austriackiej SeneCurze (część Grupy Orpea), w swoim przemówieniu mówił: „Przyjechaliśmy do Polski, aby pokazać nasze wsparcie Annie, ale to jest dopiero początek. Poruszymy tę kwestię z austriackim kierownictwem SeneCura na naszym następnym spotkaniu. Orpea twierdzi, że jest przyjaźnie nastawiona do pracowników i rodzin, więc powinna wreszcie zacząć działać w ten sposób!”

Bogdan Lazar – pielęgniarz pracujący w SeneCurze (Grupa Orpea) w Austrii i reprezentant związkowy Vida, dodał : „Orpea próbowała zwolnić jednego z naszych działaczy. Ale dzięki naszym naciskom i solidarności udało nam się to odwrócić. Dlatego jesteśmy pewni, że Anna również zostanie przywrócona do pracy!”.

Dodaj komentarz