Spotkanie Konfederacji Pracy we Wrocławiu 18.08.2021 r.
30 sierpnia 2021
Sprzedaż aut w Europie za sierpień 2021 r.
20 września 2021

Wydłużenie kadencji organów związkowych oraz SIP

11 sierpnia Sejm uchwalił zmianę do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Paweł Śmigielski, Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego

Zgodnie z nowelizacją:

„jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”.

Wprowadzona zmiana jest spełnieniem postulatu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, które wskazywało, iż brak tego typu regulacji – w warunkach obostrzeń i ograniczeń związanych z COVID-19 – może wywołać problemy ze sprawnym funkcjonowaniem organizacji związkowych oraz społecznych inspektorów pracy.

Dodaj komentarz