Pikieta OPZZ we Wrocławiu już 30 lipca !!!
21 lipca 2022
Inflacja w lipcu 15,6 %
17 sierpnia 2022

Wakacje kredytowe !!!

Od dzisiejszego dnia tj. 29.07.2022 r. wchodzą tzw. wakacje kredytowe.

Wakacje kredytowe to czas, w którym kredytobiorca nie spłaca kredytu. Nie zapłacone w tym czasie raty przesuwane są na później, co wydłuża ostateczny termin spłaty zobowiązania. W czasie wakacji kredytowych kredytobiorca nie spłaca, ani części odsetkowej, ani kapitałowej kredytu.

Najważniejsze informacje o zasadach działania wakacji kredytowych;

  • Wakacje kredytowe polegają na przesunięciu w czasie spłaty rat. Za tę operację nie będzie pobierana żadna opłata, nie będą również naliczane odsetki za wydłużenie okresu spłaty.
  • Można będzie zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego.
  • Łącznie możliwe będzie przesunięcie spłaty 8 rat, ale nie w dowolnych “porcjach”, lecz zgodnie z przewidzianym w ustawie harmonogramem (2 raty w III kw. 2022 r. i IV kw. 2022 r., po jednej racie w każdym z kwartałów 2023 r.).

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

Pisemnie, np. osobiste przekazanie w oddziale banku, bądź za pomocą poczty, mailowo, czy też przez bankowość elektroniczną. Warto jednak zapoznać się z możliwościami, które przewiduje bank, w którym zawarliśmy umowę kredytu hipotecznego, gdyż każdy z nich ustala szczegóły dotyczące procedury skorzystania z tej formy pomocy dla kredytobiorców.

Dodaj komentarz