Zawody Wędkarskie
1 października 2020
Panie Premierze! Panie Prezesie! Co z naszymi miejscami pracy?
5 października 2020

Upominamy się o ludzi spracowanych. Pokojowa pikieta przed Pałacem Prezydenckim

Związkowcy z organizacji członkowskich OPZZ spotkali się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie na publicznym czytaniu noweli Gustawa Morcinka „Łysek z pokładu Idy”. W ten sposób przypominano Prezydentowi Andrzejowi Dudzie jego obietnicę zajęcia się sprawą emerytur stażowych.

Publiczne czytanie „Łyska…” nawiązuje do Narodowego Czytania dzieł polskiej literatury, inaugurowanego co roku przez Parę Prezydencką. Wybór noweli Morcinka nie jest przypadkowy. Przypomnijmy pokrótce jej treść. Głównym bohaterem opowiadania jest Łysek – koń pociągowy, wykorzystywany do pracy w kopalnianych szybach. Górnicy cenią jego pracowitość, staje się ich ulubieńcem. Po pewnym czasie Łysek zaczyna słabnąć, a transportowanie węgla sprawia mu coraz więcej trudności. Jedynym sposobem ocalenia zwierzęcia jest wydobycie go z kopalni. Okazuje się to niemożliwe, gdyż wąski korytarz nie może pomieścić konia. W kopalni ma miejsce wypadek, pod zawalonym stropem zostaje uwięziony górnik. Łysek ratuje mu życie. W podzięce górnicy decydują się na przebudowanie wąskiego korytarza, umożliwienie Łyskowi opuszczenie kopalni i przejście na zasłużony odpoczynek.

Każdy starzeje się indywidualnie

Przypominając historię konia pociągowego, pomysłodawcy happeningu, zwracają uwagę decydentów na to, żepracownice i pracownicy starzeją się w sposób indywidualny. Zależy to od ich stanu zdrowia oraz rodzaju wykonywanej pracy. Czynniki te wpływają na wydolność organizmu i utrudniają im aktywność zawodową. Dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do Pana Prezydenta o wywiązanie się ze złożonej w 2015 roku i dotychczas niezrealizowanej deklaracji podjęcia inicjatywy ustawodawczej na rzecz wprowadzenia tzw. emerytur stażowych.

700 tysięcy „ZA”

Idea emerytur stażowych, o które OPZZ walczy od lat, cieszy się wysokim poparciem społecznym. Pod projektem obywatelskim w tej sprawie podpisało się ponad 700 tysięcy pracowników. OPZZ domaga się stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego – dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat po ukończeniu 55 roku życia, oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat po ukończeniu 60 roku życia. Długoletni staż pracy i opłacanie ubezpieczeń społecznych powoduje, że osoby te wypracowują odpowiedni kapitał emerytalny, który pozwoli na uzyskanie emerytury bez dopłat z budżetu państwa.

OPZZ przypomina Prezydentowi jego obietnicę

Projekt był z uwagą przyjmowany przez kolejne ekipy rządowe. Niestety, za kuluarowymi, przychylnymi opiniami polityków, w tym Pana Prezydenta, nie szły konstruktywne działania na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych. Stąd pomysł na pokojową, manifestację związkowców przed Pałacem Prezydenckim. W publicznym czytaniu „Łyska z pokładu Idy” wzięli udział przedstawiciele kierownictwa OPZZ – przewodniczącyAndrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, Barbara Popielarz oraz Piotr Ostrowski. Towarzyszył im szef ZZ Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce “Przeróbka” – Sławomir Łukasiewicz z liczną grupą związkowców oraz Józef Motyka – przedstawiciel grupy społecznej „Gdzie nasze obiecane emerytury stażowe Panie Prezydencie?”. Fragmenty noweli przypomnieli pracownicy o dużym stażu pracy, między innymi kol. Renata Skwara, Małgorzata Laskowska, Dariusz Murlak. Kluczowym momentem manifestacji było odczytanie Petycji OPZZ do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie emerytur stażowych (treść petycji: TUTAJ). Opowadze sprawy świadczą liczne wystąpienia zgromadzonych, w tym m.in. Jarosława Niemiec.Petycja została złożona Prezydentowi przez delegację OPZZ: Sebastiana Koćwina i Sławomira Łukasiewicza.

R.G.

Dodaj komentarz