Rada Dialogu Społecznego – powołania.
16 stycznia 2023
Wybory wiceprzewodniczących w OPZZ !!!
27 stycznia 2023

PPK – już niedługo rusza autozapis.

PPK – Pracowniczy Plan Kapitałowy – to program dobrowolnego oszczędzania a emerytury

Składka pracownika, który zgłosi się do PPK wynosi minimalnie 2%, ale można też zadeklarować maksymalnie 4%, w wyjątkowych przypadkach, można obniżyć składkę do 0.5%.

Niezależnie od tego, jaki procent wynagrodzenia wpłaca pracownik, pracodawca ma obowiązek dołożenia do rachunku PPK pracownika dodatkowo minimum 1,5% jego wynagrodzenia.

Autozapis do PPK – co 4 lata pracodawca jest zobowiązany ponowić autozapis do PPK. W tym roku, czyli 2023 r. będzie kolejny autozapis, następnie w 2027 roku, w 2031 roku itd. Autozapis dotyczy pracowników w wieku 18-55 lat.

Rezygnacja z PPK – deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można składać od 1 marca 2023 u swojego pracodawcy. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji jest skuteczna do ostatniego dnia lutego 2023. W przypadku braku rezygnacji, od 1 kwietnia automatycznie będzie zostanie się zapisanym do PPK.

Stopy zwrotu funduszu Investors działającego w TMMP zdefiniowanej daty (stan na 30.06.2022 r.)

Dodaj komentarz