Rozmowy z Przewodniczącym Zarządu Krajowego Konfederacji Pracy Michał Lewandowski
14 października 2022
Spotkanie Konfederacji Pracy !!!
14 października 2022

Konfederacja Pracy wspiera Miasteczko Edukacyjne

📢 Edukacja jest najważniejsza! Jako Konfederacja Pracy wspieramy Miasteczko Edukacyjne ✊✊

👉 Bez dobrej edukacji nie ma społeczeństwa obywatelskiego.

…a dobrej edukacji nie ma bez poszanowania zawodu nauczycielek i nauczycieli, godnych zarobków i dobrych warunków pracy.

👉Coraz częściej słyszymy, że nauczyciele szukają nowego rodzaju zatrudnienia. Jak się okazuje, mają coraz więcej powodów, by nigdy już nie przekroczyć progu szkoły. Wiele wskazuje na to, że będzie gorzej. Zarobki polskich nauczycieli nie przystają do standardów europejskich. Rzadko zwraca się uwagę na ogrom pracy emocjonalnej i opiekuńczej, którą kadra pedagogiczna poświęca naszym dzieciom. Ta praca musi zostać doceniona!

📢 Edukacja to okres, w którym dajemy młodym obywatelom szansę na rozwój psychiczny, fizyczny i rozwój świadomości społecznej. Szkoła może być wielkim wyrównywaczem szans. Sprawa dotyczy nas wszystkich: nauczycielek i nauczycieli szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz uczelni wyższych, niepedagogicznych pracowników oświaty, szkolnych psychologów, a także uczniów i rodziców!

🔴 ZNP proponuje m.in wzrost nakładów na edukację, wzrost wynagrodzenia nauczycielek, nauczycieli, pracownic i pracownikow oświaty, zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli, zmniejszenie biurokracji w szkołach, odchudzenie podstaw programowych, kształcenie umiejętności zamiast nauki na pamięć!

Nie ma przyszłości bez edukacji!

Dodaj komentarz