Spotkanie Członków Konfederacji Pracy
20 listopada 2018
Pierwszy żuraw na Wale Korbowym.
8 grudnia 2018

Konfederacja Pracy – Nowy Związek Zawodowy

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” – związek zawodowy XXI wieku. Bez względu na rodzaj umowy i wykonywaną pracę. Walczymy o nasze prawa, rozwijamy, szkolimy, inspirujemy!

Takim hasłem Konfederacja Pracy ogłasza o swojej działalności na portalach społecznościowych, stronach internetowych czy portalu OPZZ, którego jest członkiem. Kierując się takimi wytycznymi prowadzi działalność już blisko 19 lat, jednak nadal zaliczana jest do tzw. „nowych” związków zawodowych.  Nowych, bo rozpoczynających swoją działalność już po zmianach ustrojowych roku 89’. Nowych, bo działających w firmach prywatnych, do tej pory nieuzwiązkowionych i niechętnych związkom zawodowym w każdym wymiarze ich aktywności.

Dynamiczny rozwój Konfederacja Pracy zawdzięcza uproszczonym do niezbędnego minimum procedurom rejestracji nowych organizacji związkowych, jednolitej rejestracji na poziomie całego kraju i międzybranżowej strukturze umożliwiającej utworzenie organizacji związkowej Konfederacji Pracy praktycznie w każdym sektorze i w każdych (również niesprzyjających) warunkach. Dzięki przyjaznemu i pozbawionemu skomplikowania wynikającego z zapisów Ustawy o związkach zawodowych procesowi rejestracji, pomijaniu komplikacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także braku konieczności pisania własnego statutu, Konfederacja Pracy gwarantuje szybkość tworzenia nowej organizacji związkowej (tak często niezbędną w początkowej fazie działania nowej organizacji związkowej).

Związek skupia głównie pracowników nowych sektorów gospodarki, pracowników firm prywatnych, do tej pory nieuzwiązkowionych. Wiodącymi są sektor bankowy, sektor handlu i usług (w tym handlu wielkopowierzchniowego), coraz większą rolę zaczynają odgrywać pracownicy produkcji wielu sektorów  (m.in. sektora motoryzacyjnego).

Za główny cel liderzy Konfederacji Pracy stawiają sobie ciągły rozwój Związku – stawiamy na edukację w zakresie prawa pracy i nieustanne podnoszenie kompetencji członków organizacji. Szkolenia, konferencje, warsztaty, konsultacje to dodatkowe, rzec można codzienne zajęcia przedstawicieli Związku. Stereotyp związkowca jako starszego pana z wąsem, który nie bardzo orientuje się w gąszczu przepisów jest już niczym nieuzasadniony. Dzisiejszy związkowiec to osoba aktywna na wielu poziomach w firmie i w związku zawodowym, doskonale poruszająca się w meandrach prawa pracy, równy partner dla pracodawcy. Pracodawcy, który w dalszym ciągu jest stroną silniejszą, dysponującą w wielu przypadkach wyspecjalizowanym działem prawnym i pracownikami oddelegowanymi do kontaktów z organizacjami związkowymi.

Poza działalnością skupiającą się na poziomie zakładowym, liderzy Konfederacji Pracy funkcjonują na wielu innych poziomach dialogu społecznego – zespołach i grupach Rady Dialogu Społecznego, wojewódzkim poziomie RDS, radach pracowniczych i radach pracowników, ciałach konsultacyjnych ośrodków badawczych i innych.

Wynikiem wymienionych działań jest rosnąca liczba członków, co nie jest to normą w organizacjach związkowych w Polsce. Związki zawodowe raczej borykają się ze spadającym uzwiązkoweniem, bo w ogólnym rozrachunku Polacy są mało aktywni; również w innych organizacjach zbiorowej aktywności jak stowarzyszenia, partie, fundacje. Konfederacja Pracy to kilkanaście tysięcy osób w kilkuset organizacjach związkowych na terenie całego kraju. Chcąc ułatwić dostęp do uczestnictwa w Związku silnie opieramy swoją działalność na dostępie elektronicznym. Strona internetowa Związku (www.konfederacjapracy.org.pl) prowadzi krok po kroku od pomysłu do utworzenia organizacji związkowej oraz udostępnia wszystkie niezbędne do tego dokumenty. Statut ułatwia komunikację wewnątrzzwiązkową, a nasi przedstawiciele w organizacjach i w województwach służą pomocą i radą na każdym poziomie  działalności związkowej.

Dołącz do nas – twórz wspólnie z nami nowoczesny związek zawodowy. Walcz o swoje prawa i korzystaj z naszej wiedzy, doświadczenia, pomocy prawnej i organizacyjnej.

Ze związkowym pozdrowieniem

Michał Lewandowski – Przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy

Dodaj komentarz