Manifestacja w Rzeszowie
15 stycznia 2020
20-lecie Konfederacji Pracy
4 lutego 2020

Czas na dłuższy urlop wypoczynkowy

Pracownicy są przemęczeni, zestresowani, a w wielu przypadkach wykonują swe zadania nawet w dniach wolnych od pracy co powoduje, że ich wypoczynek i aktywność pozazawodowa są niezwykle ograniczone.

Według danych OECD jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy i świata. Pracujemy rocznie ponad 300 godzin więcej niż Brytyjczyk i prawie 400 godzin ponad średnią w Niemczech. Coraz więcej czasu, także swojego prywatnego, poświęcamy na wykonywanie obowiązków i zadań służbowych.

Aż 86% badanych Polek i Polaków przyznaje, że największe źródła ich zmęczenia związane są z ich pracą. Obecny wymiar urlopów wypoczynkowych (20 i 26 dni), wprowadzony do Kodeksu pracy w latach 70 – tych XX wieku, nie gwarantuje właściwej regeneracji sił pracownika po okresie wykonywania przez niego pracy, a także nie służy ochronie jego zdrowia oraz przywróceniu mu pełnej zdolności do pracy.

OPZZ proponuje zatem, aby wydłużyć w Polsce wymiar urlopu wypoczynkowego do 35 dni dla wszystkich pracowników. Takie działanie będzie miało długofalowe pozytywne skutki dla zdrowia pracownika i jego aktywności zawodowej, a tym samym dla pracodawcy, jak i całego społeczeństwa.

Dostępne statystyki wskazują bowiem, iż Polska jest na odległych miejscach w rankingach świadczących o kondycji psychofizycznej pracownika. W szczególności można tu wskazać na dane Eurostatu co do długości życia Europejczyków w zdrowiu, gdzie Polska w 2016 roku zajęła dopiero 18 miejsce jeśli chodzi o długość życia panów (61,3 lata) oraz 12 miejsce jeśli chodzi o panie (64,6 lat).

Co więcej długość życia w Polsce od dwóch lat skraca się, co świadczy o pogarszaniu się stanu zdrowia ludności. W 2018 roku w Polsce odnotowaliśmy 414 tys. zgonów, co stanowi najwyższy wynik od czasu zakończenia II wojny światowej. Niepokojące są również dane GUS według których największy spadek oczekiwanego czasu trwania życia dotyka osób w wieku 30-33 lat oraz osoby między 50 a 60 rokiem życia. W tych przedziałach wiekowych prognozowany czas trwania życia w porównaniu z przewidywaniami sprzed roku spadł o 1,4-1,6 miesiąca. W Polsce do 2030 roku zasoby pracy zmniejszą się o ponad 1,5 mln osób (tj. o ponad 6%), a najgwałtowniejszy spadek dotyczyć będzie osób w wieku produkcyjnym, czyli pomiędzy 18 a 45 rokiem życia.

Jak najszybciej musimy zatem systemowo zadbać o zdrowie wszystkich Polek i Polaków, również poprzez wprowadzanie stosownych rozwiązań prawnych, aby pozostali oni na rynku pracy w zdrowiu i aktywności do osiągnięcia ustanowionego prawem wieku emerytalnego.

Propozycja OPZZ wpisuje się również w europejskie trendy podejmowania i wprowadzania w życie podobnych rozwiązań, zmierzających do wydłużania wymiaru urlopu wypoczynkowego czy obniżania pracownikom wymiaru czasu pracy. Warto w tym miejscu zauważyć, iż Unia Europejska już w 2014 roku w sferze planów miała wprowadzenie przepisów mówiących o wydłużeniu urlopów wypoczynkowych do 35 dni, a w niektórych przypadkach nawet do 37 dni.

Podobnie problem widzą europejscy partnerzy społeczni, którzy w porozumieniu ramowym z 8 marca 2017 roku wypracowali zasady mające w szczególności na celu:

  • utrzymanie w zatrudnieniu starszych pracowników i bardziej efektywnego wykorzystania ich wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności,
  • zagwarantowanie i utrzymanie zdrowego, bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy.

O potrzebie wydłużenia urlopów wypoczynkowych kilka lat temu dyskutowano także w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, gdzie w wyniku rozmów wpisano do projektu nowego Kodeksu pracy 26 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników.

Kończąc należy pamiętać, iż to osoby wykonujące pracę zarobkową tworzą dochód narodowy, jak i zyski przedsiębiorców. Warto więc tworzyć coraz lepsze warunki do wykonywania pracy, aby w ten sposób zachęcić do jej podejmowania i pozostania na rynku pracy.

Dodaj komentarz