Składka ZZ
4 maja 2020
Emerytury stażowe powinny stać się faktem jeszcze w tej kadencji !!!
11 maja 2020

NIE dla zawieszenia stosunku pracy

KOMUNIKAT OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych stanowczo sprzeciwia się rządowym planom wprowadzenia instytucji zawieszenia stosunku pracy z pracownikiem na okres 3 miesięcy. Ten niezwykle szkodliwy pomysł zakłada, że pracodawca miałby prawo czasowego zwolnienia pracownika z pracy i pozbawienia go tym samym wynagrodzenia, jak i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Z dnia na dzień pracownik w wyniku jednostronnej decyzji pracodawcy straciłby swoją pracę powiększając de facto szeregi bezrobotnych, licząc jedynie na miesięczną zapomogę od rządu w postaci 1200 zł zasiłku solidarnościowego, za który musiałby przeżyć wraz ze swoja rodziną. Oczywistym jest, że gwałtowna utrata wynagrodzenia skutkowałaby w wielu przypadkach poważnymi problemami pracownika, w szczególności z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych, a także utrzymaniem właściwego poziomu życia. Taka sytuacja z pewnością odbiłaby się negatywnie na zdrowiu, jak i życiu pracownika oraz jego rodziny. Plany rządu po raz kolejny dowodzą, że wielokrotnie powtarzane przez premiera hasła o zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i właściwej ochronie miejsc pracy są pustymi sloganami, a największe koszty związane z pandemią Covid-19 ponoszą pracownicy. Zdecydowanie odrzucamy zatem ten pomysł, rażąco naruszający podstawowe zasady prawa pracy i będący kolejnym działaniem przerzucającym koszty kryzysu głównie na pracowników.

Dodaj komentarz