SPOŁECZNI INSPEKTORZY PRACY

APT

Jolanta Szczerecka

 • Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Irena Pałucka

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (krojownia)

Małgorzata Lichańska

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (szwalnia)

Rafał Kolus

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (prototypownia)

Agata Chomiuk

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (krojownia)

Izabela Rzemykowska

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (szwalnia)

Barbara Kowalczyk

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (szwalnia)

Paweł Sajór

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (magazyn)

APR

Katarzyna Zaleńska

 • Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Ewelina Roszak

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (produkcja)

Joanna Wodzińska

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (produkcja)

Łukasz Dewerenda

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (magazyn)

APA

Tadeusz Wojtczak

 • Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Anna Dłuska

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (produkcja)

Barbara Nowak

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (produkcja)

Dorota Bartyzel

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (produkcja)

Sylwia Patalas

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (produkcja)

Aneta Sucharzewska

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (produkcja)