Dystrybucja kart LOTOS
18 stycznia 2019
Pikieta przed siedzibą Orpea
19 kwietnia 2019

Pikieta OPZZ – 9 Maja

Pikieta OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat podejmuje inicjatywy mające na celu wprowadzenie zmian w uprawnieniach emerytalnych przyznających prawo do świadczenia dla osób z wieloletnim okresem ubezpieczeniowym oraz niewygasania emerytur pomostowych.

Projekt nowelizacji prawa w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury OPZZ przygotował  w formie inicjatywy ustawodawczej w 2010 roku. Podpisało się pod nim ponad 700 tysięcy pracowników. Projekt ten przewiduje m.in. możliwość uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej. Projekt ponownie został złożony w RDS w dniu 4 marca 2019 r.

Wprowadzenie zasady niewygasania emerytur pomostowych OPZZ wdrożył pod obrady Rady Dialogu Społecznego w bieżącym roku. Ponieważ w ostatnim okresie obserwujemy brak postępu w w/w sprawach, postanowiliśmy zorganizować w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 12.00  pikietę, aby przypomnieć o naszych postulatach i wymóc na rządzących podjęcie tych spraw w bieżącym roku.

 Liczymy na szeroki udział naszych Koleżanek i Kolegów w pikiecie pod ministerstwem pracy.

Dodaj komentarz