Rząd wznawia prace nad likwidacją OFE
18 lutego 2021
Emerytury stażowe
24 marca 2021

Można już rozliczyć PIT za 2020 r.

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom możliwość weryfikacji rozliczenia PIT za 2020 rok w formie internetowej. To opcja dostępna dla podatników rozliczających się za pomocą formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Usługa nie dotyczy za to podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. W praktyce zatem większość pracujących ma już możliwość weryfikacji swojego rozliczenia podatkowego za rok poprzedni.

Po raz kolejny możliwe jest rozliczenie się z fiskusem elektronicznie, natomiast po raz drugi to Urząd Skarbowy przygotowuje roczne rozliczenie roczne dla podatnika i udostępnia je na indywidualnym koncie podatnika w wirtualnym Urzędzie Skarbowym. Na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

znajduje się możliwość zalogowania się do wirtualnego Urzędu Skarbowego i dostępu do informacji podatkowej. Znajdują się tam także instrukcje wspierające podatników w obsłudze wirtualnego Urzędu. Wystarczy zatem sprawdzić poprawność informacji wprowadzonych przez Urząd Skarbowy i, jeśli są poprawne, zatwierdzić rozliczenie bądź dokonać ich korekty. Dostępna jest także opcja wyboru organizacji, której ewentualnie chcemy przekazać 1%. Domyślnie wprowadzona jest organizacja, którą wspieraliśmy w poprzednim rozliczeniu podatkowym. Mamy na to czas do 30 kwietnia 2021 r. Jeśli tego nie zrobimy, rozliczenie zostanie uznane za złożone – w treści przygotowanej przez Urząd Skarbowy.

W tym roku pojawił się kolejny, nowy sposób weryfikowania tożsamości podatnika przy dostępie do Urzędu, który pozwala na indywidualny dostęp do Urzędu Skarbowego i skorzystanie z usług administracji publicznej. Poza możliwością zalogowania się o wirtualnego urzędu danymi podatkowymi (PESEL lub NIP plus kwota przychodów) bądź przez aplikację mObywatel, dostęp do usług skarbowości jest możliwy także poprzez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Wydaje się, że dogodnym sposobem logowania się jest właśnie stosowanie profilu zaufanego, który można bezpłatnie stworzyć w ramach dostępu do indywidualnego rachunku bankowego założonego w wielu bankach, w tym najbardziej popularnych. Na ww. stronie internetowej jest opcja wyboru formy logowania, która w przypadku braku profilu zaufanego przekieruje użytkownika do strony umożliwiające jego założenie.

Dodaj komentarz