Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi
6 sierpnia 2020
Zawody Wędkarskie
1 października 2020

Manifestacja 2 października „OPZZ w obronie miejsc pracy” odbędzie się – komunikat OPZZ

W związku z doniesieniami medialnymi o rzekomym porozumieniu się górników z rządem informujemy, że porozumienie, o którym informuje prasa ma charakter wyłącznie lokalny.

Zaplanowany na 2 października protest odbędzie się!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych raz jeszcze podkreśla, że obecna polityka rządu w sektorze górniczym i energetycznym w Polsce jest nie do zaakceptowania. Przedstawiony dokument PEP2040 oznacza cichy wyrok śmierci dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, paliw kopalnych, sektora energetycznego, przemysłu chemicznego, cementowego, hutniczego, stalowego i transportu. 

Jak już pisaliśmy w Stanowisku Rady Branży OPZZ „Górnictwo i energetyka” z dnia 21 września 2020 roku w sprawie bieżącej sytuacji w sektorze górniczo-energetycznymMamy dość obietnic bez pokrycia i gry na czas!

Oczekujemy zweryfikowania przez Rząd RP prezentowanej przez Ministerstwo Klimatu Polityki Energetycznej Polski do 2040. W tej formie i perspektywie czasowej proponowane rozwiązania to jednoznaczne wykluczenie wielu regionów przemysłowych, uzależnienie energetyczne od importowanych surowców i drastyczny wzrost bezrobocia.

Oczekujemy od rządu natychmiastowego odrzucenia nowych celów klimatycznych UE oraz opracowania w duchu dialogu paktu społecznego który stanie się podstawą wypracowania nowej Polityki Energetycznej uwzględniającej interesy polskiego społeczeństwa i gospodarki. Musi ona zakładać realny horyzont czasowy wychodzący poza 2050 rok. Jakakolwiek transformacja, jej zakres i skutki społeczne musi uwzględniać osłony dla zwalnianych pracowników a nade wszystko tworzenie nowych miejsc pracy w tej samej ilości i jakości. Oczekujemy wskazania źródeł finansowania i przedstawienia gwarancji finansowych dla takiego przedsięwzięcia.

Niebawem tysiące pracowników może stracić pracę i to nie przez pandemię, a szkodliwe decyzje rządzących! Razem będziemy walczyć o każde miejsce pracy, o każdego pracownika i jego rodzinę. Po raz kolejny mówimy mamy dość obietnicom rządzących!

Przypominamy również, że polskie społeczeństwo oczekuje redukcji emisji dwutlenku węgla! Naszemu społeczeństwu nie chodzi o likwidację znacznej części polskiego przemysłu! Podkreślamy, że nowe technologie pozwalają na pogodzenie tych spraw! Zwróćmy uwagę na to, że inne kraje europejskie radzą sobie z tym. Przykładem może być chociażby Francja, która odwraca się od energetyki jądrowej w kierunku konwencjonalnej. Należy się więc zastanowić nad optymalnym rozwiązaniem.

Już 2 października wyjdziemy na ulice Warszawy w obronie miejsc pracy!

Informacja Biura Prasowego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
w sprawie manifestacji w obronie miejsc pracy, która odbędzie się w dniu 2 października
2020 r.
Biuro prasowe Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych potwierdza, że
manifestacja w obronie miejsc pracy odbędzie się zgodnie z planem, czyli 2 października 2020 r.,
o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Nowogrodzka 84/86.
Podczas manifestacji wyrazimy swój sprzeciw wobec PEP 2040, który oznacza cichy wyrok
śmierci dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, paliw kopalnych, sektora energetycznego,
przemysłu chemicznego, cementowego, hutniczego, stalowego i transportu.
Podkreślamy, że niebawem tysiące pracowników może stracić pracę i to nie przez pandemię
COVID-19, a przez decyzje rządu.
Lekceważenie przedstawicieli pracowników przez stronę rządową skłoniło związki zawodowe do
sięgnięcia po inne instrumenty, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuację
w przemyśle górniczo energetycznym. Organizowana 2 października 2020 r. pokojowa
manifestacja jest koniecznością. Będzie silną odpowiedzią OPZZ na brak dialogu społecznego,
który w dzisiejszym świecie jest absolutną podstawą.
Program manifestacji:
Manifestacja rozpoczyna się o godz. 11.00 z ul. Nowogrodzka 84/86 w Warszawie. Planowana
trasa przejścia zgromadzenia to:
ul. Nowogrodzka – ul. Koszykowa – ul. St. Nowakowskiego – Pl. Politechniki – ul. Nowowiejska
– Pl. Zbawiciela – ul. Marszałkowska – ul. Litewska – Al. J. Ch. Szucha – KPRM – Al.
Ujazdowskie
Zakończenie planowane na godz. 14

Dodaj komentarz