Urlop bezpłatny
8 czerwca 2020
Pomoc dla Nadii
1 lipca 2020

Apel OPZZ w sprawie emerytur stażowych

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat zabiega o zapewnienie kobietom, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyznom, którzy mają okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 40 lat, możliwości przejścia na emeryturę wcześniej, niż przewiduje powszechny wiek emerytalny. Proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników wykazujących się długim stażem pracy, a ponadto cieszy się wysokim poparciem społecznym. Pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie, opracowanym przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w 2010 r., podpisało się ponad 700 tys. obywateli. Emerytury stażowe to szczególnie dobre rozwiązanie dla tych, którzy wcześnie rozpoczęli aktywność zawodową. Wieloletnia praca wywiera negatywny wpływ na wydajność i zdrowie pracownika, dlatego OPZZ od lat domaga się, aby dać pracownikom prawo wyboru momentu przejścia na emeryturę.

23 czerwca 2020 r. OPZZ skierowało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Marszałek Sejmu Elżbiety Witek apel o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nowelizujących obowiązującą ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zmierzających do zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego o stażu pracy 35 / 40 lat. OPZZ zaapelowało o skorzystanie z opracowanego przez OPZZ gotowego projektu w sprawie emerytur stażowych.

Dodaj komentarz